Missie en visie

"Een sterke basis met een plus voor kunst, in denken en doen, voor ieder kind."

De JazzSingel is een school waar leerlingen en leerkrachten ruimte krijgen, waar oog is voor hun talenten, om deze zelf te laten ontdekken en zelf te ontwikkelen. Het is voor ons een uitdaging om dit tegemoet te komen in ons onderwijs en te prikkelen door de inzet van de disciplines van Kunst!

De kern van de te ontwikkelen visie ligt in het gegeven dat we ambitieus zijn. Dat doen we zowel voor de ontwikkeling van de school als geheel als voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Leerdoelen worden hierbij afgestemd op de behoeften van de individuele kinderen. Op deze wijze werken wij opbrengstgericht aan hun ontwikkeling. Het behalen van ambitieuze doelen verhoogt de eigenwaarde en zorgt ervoor dat kinderen trots kunnen zijn op zichzelf. Wij willen ons onderwijs betekenis geven en kinderen de ruimte geven om zelf te ontdekken. 

Het team, de leerlingen, de ouders en de omgeving van de school vormen een professionele leergemeenschap. Samen werken wij aan de ontwikkeling van onze kinderen. We luisteren naar elkaar en nemen elkaar serieus. Ieder heeft en neemt hierbij eigen verantwoordelijkheden. Het samenwerken verhoogt het werkplezier en zorgt ervoor dat we dagelijks met plezier naar school gaan.

De JazzSingel zet de toon in Leidsche Rijn!

Kernwaarden waarop onze visie gebaseerd is:

 

  • Ambitieus onderwijs 
  • Betekenisvol onderwijs 
  • Samen werken, samen leven, samen leren 
  • Ontwikkeling van kinderen volgen en hen de ruimte geven om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen