Ons onderwijs

Wij werken doelmatig, analyseren en interpreteren de opbrengsten van ons onderwijs en zijn gericht op goede leerprestaties van de kinderen. In de klassen wordt een taakgerichte werksfeer gecreëerd en stemmen wij het aanbod af op de behoefte en mogelijkheden van het kind.

Ambitieus

De leerkrachten zijn ambitieus, en werken volgens de methode van 'effectieve instructie' met actuele leermethoden. Zij geven ruimte en aandacht aan de kinderen. Daarbij zijn zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van het kind het uitgangspunt. Kinderen kijken deels zelf hun werk na; zij nemen verantwoording voor hun werk, zien direct wat goed ging, wat beter kan en waar nog hulp nodig is.

Ruimte om talenten te ontplooien

Wij starten bij ieder kind met bewust hoog gestelde verwachtingen. Talenten krijgen bij ons de ruimte zich te ontplooien; zodat ieder kind op zijn eigen manier kan uitblinken. Vanuit de groepen bieden wij onze kinderen een duidelijke structuur in het leerproces. Wij signaleren vroegtijdig cognitief of sociaal-emotionele bijzonderheden om daar vervolgens op in te spelen. Uiteraard alles in samenwerking met ouders.

De Vreedzame school

Plezier is voorwaarde voor leren; voor kinderen en leerkrachten. Een veilig klimaat (warm en consequent) draagt daar aan bij. Conflicten lossen we op, verschillen respecteren wij, wij geven elkaar de ruimte en 'verstaan' elkaar. Wij gebruiken hiervoor de methode 'De Vreedzame School'. 

Doorgaande lijnen

KBS De JazzSingel werkt met doorgaande lijnen, zowel op het gebied van leerstof, als op het gebied van organisatie. Doorgaande lijnen zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat we binnen de school en binnen de groepen op dezelfde manier werken. Structuren zijn overal hetzelfde en groepen/leerkrachten zijn op de hoogte van elkaars leerstof.