Ons onderwijs 

''dat zet de toon!"

  • Kinderen tot bloei brengen, ambitieus zijn
  • Opbrengstgericht werken, structuur en duidelijkheid
  • Plezier, enthousiasme en humor
  • Consequent, warm en vriendelijk
  • Leerstofjaarklassensysteem
  • Vreedzame School, veiligheid en geborgenheid
  • Katholieke school 
  • Kunstprofiel

Een school in Terwijde Leidsche Rijn: kinderen en ouders die je in de wijk tegenkomt, zijn binnen ook van harte welkom. En De JazzSingel komt andersom ook de buurt in.  Daarmee zorgen we er mede voor dat de buurt voor kinderen één geheel van wonen, spelen en naar school gaan is. Zo is het buurtpark om ons schoolplein er één van. Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin mensen elkaar kennen.