Ons onderwijs 

''dat zet de toon!"

  • Ontwikkelen van kinderen, passend bij de mogelijkheid van ieder kind
  • Opbrengstgericht werken, waarbij gestreefd wordt naar passende opbrengsten voor ieder kind
  • Structuur en duidelijkheid bieden binnen de werkwijze van de school als geheel
  • Plezier, enthousiasme en humor met als doel om ontspannen te werken met elkaar
  • Consequent, warm en vriendelijk, omdat we het belangrijk vinden dat er een goede sfeer is op school
  • Leerstofjaarklassensysteem, waarbij ieder jaar gestreefd wordt naar enkele groepen
  • Vreedzame School is de basis voor veiligheid en geborgenheid binnen onze school
  • Katholieke school waarbij ook aandacht is voor andere geloofsovertuigingen
  • Kunst- & Cultuurprofiel, waarbij aandacht is voor Kunst & Cultuur

Kinderen en ouders die je in de wijk tegenkomt, zijn binnen ook van harte welkom. De JazzSingel komt andersom ook de buurt in.  Daarmee zorgen we er mede voor dat de buurt voor kinderen één geheel van wonen, spelen en naar school gaan is. Zo is het buurtpark om ons schoolplein er één van. Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een positieve omgeving waarin mensen elkaar kennen en waar men respectvol met elkaar omgaat.