Partners

De Betere Basisschool (CED-groep): http://www.cedgroep.nl/basisonderwijs/leiderschap/excellent-organiseren/de-betere-basisschool.aspx

De Vreedzame School (CED-groep): https://www.devreedzame.school/

Opvang Kind & Co: https://www.kmnkindenco.nl/

Organisatie voor Kunst & Cultuur ‘KOPA’: http://kopakan.nl/over-ons/

KMN Kind & Co

Binnen de JazzSingel werken we samen met onze partner in opvang, Kind & Co. Kind & Co verzorgt in ons gebouw de opvang voor peuters (voorheen peuterspeelzaal) en de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang betreft zowel de voorschoolse en naschoolse opvang.De school werkt nauw samen met Kind & Co. Deze samenwerking kenmerkt zich o.a. door dezelfde Vreedzame Aanpak, warme overdracht van kinderen van de peuteropvang richting school en de samenwerking in naschools aanbod van activiteiten. De opvang van Kind & Co is beneden gecentreerd en is alleen voor kinderen van de JazzSingel.

Stichting Kopa 

Kopa geeft aan dat creativiteit meer is dan iets moois maken. Het is ook buiten de kaders denken, verbindingen leggen en mogelijkheden zien. Kern van creativiteit is voor Kopa dan ook durven proberen, mogen falen en van daaruit weer nieuwe ideeën laten ontstaan. Creativiteit is de basis van de activiteiten en zowel doel als middel. Kopa gelooft namelijk dat van het ervaren van je eigen creativiteit een enorme kracht uitgaat, die je leert in mogelijkheden te denken en stimuleert om je eigen leven vorm te geven. Dit sluit aan bij de visie. Kopa versterkt ons onderwijs.

De Vreedzame School

De school is, vanaf de oprichting, een Vreedzame School. De Vreedzame School is een aanpak op sociaal-emotioneel gebied gericht op democratisch burgerschap. Samen met De Betere Basisschool, vormt de Vreedzame School de basis waarop alles stoelt. Meer informatie vindt u onder het kopje 'Vreedzame School' in de banner hieraast.

De Betere Basisschool

Om ervoor te zorgen dat een school goed draait, is het nodig dat de basis op orde is en dat de organisatie stevig staat. Hiertoe heeft de JazzSingel het traject van de Betere Basisschool gevolgd. Eind maart 2020 ontvangt de school het certificaat. Vanaf dat moment zijn wij een gecertificeerde Betere Basisschool. Meer informatie vindt u onder het kopje 'Betere Basisschool' in de banner hiernaast.