Kunst & Cultuur

Als school hebben we een kunst en cultuurprofiel. We werken binnen ons profiel met een vast aanbod. Naast het vaste aanbod is er ieder jaar ruimte voor een variabel aanbod. Het doel is dat kinderen aan het einde van groep 8, de school verlaten met voldoende kennis en wetenschap gericht op kunst en cultuur.

Ons vaste aanbod:

  1. Onze leskisten van KOPA (organisatie voor kunst- en cultuuronderwijs) vormen de doorgaande lijn binnen onze school. Ieder schooljaar werken we aan 4 beeldende leskisten en aan 1 leskist muziek. We werken 5 weken aan één kist. Via Social Schools communiceren we hierover met ouders. Daarnaast organiseren we ‘tentoonstellingen en kijkmomenten’.
  2. Ieder schooljaar vindt er een themamaand plaats in de maand maart. Om het jaar is er een toneelvoorstelling gekoppeld aan het thema. De toneelvoorstelling wordt aangeboden door ‘Nieuw Utrechts Toneel’, een gezelschap waar we als school mee samenwerken. Het andere jaar organiseren we zelf een bijpassende activiteit, bijvoorbeeld gericht op dans of muziek.
  3. Iedere groep bezoekt jaarlijks een museum. Aan het einde van groep 8 hebben de kinderen 8 verschillende musea gezien in hun schoolloopbaan. Aan het bezoek zitten lessen gekoppeld die gegeven worden vóór en ná het bezoek.
  4. Om het jaar speelt iedere kleutergroep de kleutermusical.

Overige activiteiten gericht op Kunst & Cultuur die georganiseerd worden, zijn onderdeel van ons variabele aanbod.