Kunst & Cultuur

Als school hebben we een kunst en cultuurprofiel. We werken binnen ons profiel met een vast aanbod. Naast het vaste aanbod is er ieder jaar ruimte voor een variabel aanbod. Wat we hiermee willen bereiken is dat het voor ouders, kinderen en voor onszelf duidelijk is op welke wijze wij vorm geven aan ons profiel.

Ons vaste aanbod:

  1. Onze leskisten van KOPA (organisatie voor kunst- en cultuuronderwijs) vormen de doorgaande lijn binnen onze school. Ieder schooljaar werken we aan 4 beeldende leskisten en aan 1 leskist muziek. We werken 5 weken aan één kist. Via Social Schools zullen we hier veel meer over communiceren met ouders. Daarnaast organiseren we ‘tentoonstellingen en kijkmomenten’.
  2. Ieder schooljaar vindt er een themamaand plaats. Komend schooljaar is het thema ‘liefde’. Om het jaar is er een toneelvoorstelling gekoppeld aan het thema. De toneelvoorstelling wordt aangeboden door ‘Nieuw Utrechts Toneel’, een gezelschap waar we de samenwerking mee aan gaan. Het andere jaar organiseren we zelf een bijpassende activiteit.
  3. Iedere groep bezoekt jaarlijks een museum (zie schema hieronder). Aan het einde van groep 8 hebben de kinderen 8 verschillende musea gezien in hun schoolloopbaan.
  4. De kleutermusical zal om het jaar georganiseerd worden. Kleuters spelen 1x in een echte musical wanneer zij in de kleutergroep zitten.

Overige activiteiten waar we aan mee doen, zijn onderdeel van ons variabele aanbod.