Kunsteducatie

Kunsteducatie bevat een groot aantal disciplines; wij leggen de nadruk op: 

creativiteit door middel van muziek, dans en beeldende vorming

Concreet betekent dit dat wekelijks in het onderwijs muziekof dans wordt aangeboden door de leerkracht en/of gastdocent. We werken met leskisten die de leerdoelen volgens de SLO gedurende 8 jaar basisonderwijs aanbieden. De leskisten werken met een schoolbreed thema. 

De inpandige BSO 'Boogie Woogie' sluit aan bij de schoolactiviteiten. 

 Kunsteducatie levert meer op voor de ontwikkeling van kinderen!