Vreedzame School

Wij zijn een Vreedzame School. Dat houdt in dat we ernaar streven kinderen op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. We benaderen elkaar met respect en staan open voor de verschillen die tussen kinderen bestaan. We leren kinderen om te gaan met conflicten, zich te verplaatsen in de ander, zodat zij deze zelf op een goede manier kunnen oplossen. We streven ernaar een klimaat te creëren waarin alle kinderen, maar ook leerkrachten, ouders en bezoekers van onze school zich veilig voelen, zich gehoord en gezien voelen. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan. 

In onze Vreedzame School:

  • houden we rekening met elkaar
  • zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds en verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds
  • lossen we conflicten op
  • voelen we ons verantwoordelijk
  • verdiepen we ons in elkaar
  • delen we opstekers uit aan elkaar