Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn voor De JazzSingel de belangrijkste partner om mee samen te werken. Gezamenlijk met de ouders willen we het beste bereiken voor onze leerlingen. We besteden dan ook veel aandacht aan het contact tussen de ouders en de school.