BSO BOOGIEWOOGIE (buitenschoolse opvang)

BSO Boogiewoogie beschikt over drie lokalen in het gebouw van De JazzSingel. De inrichting van deze lokalen sluiten goed aan bij de vrijetijdsbesteding die op de BSO centraal staat. Er worden dagelijks activiteiten aangeboden op het gebied van sport- en spel, creatief, drama of techniek. Tijdens de schoolvakanties wordt er gewerkt met thema’s of wordt er een uitstapje met de kinderen gemaakt.

De drie lokalen liggen op de begane grond direct bij de entree. Het buitenspeelterrein grenst aan het gebouw, maar ook het buurtpark zal voldoende uitdaging bieden om op onderzoek uit te gaan. Naast de drie lokalen heeft de BSO toegang tot het theater: de ronde speelzaal die het hart van de school vormt.

U kunt zich online inschrijven voor de BSO op www.kmnkindenco.nl. Ook voor andere vormen van opvang bij Kind & Co, kunt u gebruik maken van de link.

De BSO biedt van maandag tot donderdagochtend voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30 uur. De pedagogisch medewerkers brengen uw kind om 8.20 uur naar de klas. 

Na schooltijd en tijdens vakanties en studiedagen vangt de BSO de kinderen op tot 18:30 uur. 

Peutercentrum "De JazzSingel"

Op dit moment is peutercentrum “De JazzSingel” gevestigd in ons gebouw. Het peutercentrum is een onderdeel van Kind & Co. In dit peutercentrum worden peuters voorbereid op hun schooltijd. Zowel peuterspeelzaalkinderen als voorschoolkinderen zijn welkom. Wij werken samen met het peutercentrum om een soepele overgang te realiseren van peutergroep naar kleuteronderwijs.

Op dit moment bij peutercentrum 'De JazzSingel':

Speelleergroepen voor max. 14 kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Op dit moment zijn de speelleergroepen op:

maandag

 08:30  tot 14:15 uur

dinsdag

 08:30 tot 14:15 uur

donderdag 

 08:30 tot 14:15 uur

vrijdag 

 08:30 tot 14:15 uur