Verlof en afwezigheid

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerlingverzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Bij ieder verzoek om verlof dient u een verlofformulier in te leveren bij de schoolleider.

Via de volgende link kunt u meer informatie lezen over Leerplicht binnen de gemeente Utrecht:

https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht/